အသက္၁၈နွစ္ေအာက္မ်ားမဝင္ရပါ...လူရမ္းကားေလးဆုိဒ္မွၾကိဳဆုိပါ၏..WE DON'T ALLOW UNDER 18 ....WELCOME TO WWW.LUYANKARLAY.BLOGSPOT.COM

Friday, February 3, 2012

ဂႏၶ၀င္
ေဘာ္ဒါတို႕ ဘယ္သူေရေဆးခ်င္ေသးလဲ ဆက္သြယ္လိုက္ေနာ္ အေနာ့္ကို ဆက္သြယ္ခိုင္းတာဟုတ္ဘူးေနာ္ :P   @mmbeer

1 comment: